9.11.2021 r. w Klubie Seniora w Chorkówce podczas spotkania z okazji Święta Niepodległości zaprezentowały się wokalistki z naszej instytucji kultury Amelia Henzel i Weronika Wietecha.

Pieśni patriotyczne zaśpiewały również członkinie Stowarzyszenia z Żeglec oraz Anna Król uczennica ZS w Chorkówce. Pieśni przeplatane były wierszami w wykonaniu seniorów. Dziękujemy za zaproszenie.