Drugiego lutego br. szopki bożonarodzeniowe, które wzięły udział w konkursie zostały przekazane do szkół z terenu Gminy Chorkówka wraz z nagrodami rzeczowymi i dyplomami, ufundowanymi przez Centrum Kultury w Chorkówce.
Najpiękniejsze i najbardziej oryginalne szopki zostały wybrane przez komisję konkursową w Dukli podczas konkursu międzynarodowego.
30 stycznia 2022 r. W sali Domu Kultury w Kobylanach odbył się Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
28 stycznia 2022 r. Podczas VIII Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Dukli Łucja Trybus zdobyła I miejsce, a Weronika Wietecha zajęła tylko o jeden stopień niższe podium, otrzymując II nagrodę w kategorii klas VII-VIII. Ogromnie cieszymy się z Waszych wyników i serdecznie gratulujemy!

 

  

27 stycznia 2022 r. Dwie reprezentantki naszej gminy, a zarazem dwie siostry: Martynka i Madzia Kiełtyka ze Szczepańcowej, wzięły udział w XXX Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza, organizowanym przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Martynka wyśpiewała sobie III miejsce, a Madzia w swojej kategorii wiekowej została wyróżniona. Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów.