Zespoły taneczne

Zespół powstał w październiku 2015 roku.

 

Zespół powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce w 2015 roku, a od 1 stycznia 2020 r. działa przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Zespół pod nazwą „Błysk” działa od września 2019 r., obecnie funkcjonuje przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

 

Zespół działa przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Zespół powstał w 2005 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.

Zespół Taneczny „Day Stars” powstał jesienią 2013 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.