Zespoły śpiewacze

 

Zespół powstał w sierpniu 2007 r. z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Bóbrce. Pierwszym kierownikiem zespołu była Przewodnicząca KGW Pani Maria Kurek. Zespół jest kontynuatorem tradycji Teatru i Chóru Ludowego „Włościańskiego” powstałego w Bóbrce w 1921r. Od stycznia 2010 r. działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju wsi BÓBRKA.


Działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bóbrka pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.


Zespół powstał przy Kole Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Świerzowej P. w 1977 roku. W 1994 roku Zespół przyjął nazwę ,,Seniorzy’’.


Zespół Śpiewaczy ,,Nadzieja’’ ze Zręcina powstał w 2000 roku.

Zespół powstał w 1999 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Chorkówce.

 Zespół śpiewaczy „Jutrzenka” działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kopytowej.

Kapela Ludowa „Ropiorze” z Bóbrki powstała w 2016 roku, działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bóbrka. Kierownikiem kapeli jest Kazimierz Gruszka.