Zespół powstał w sierpniu 2007 r. z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Bóbrce. Pierwszym kierownikiem zespołu była Przewodnicząca KGW Pani Maria Kurek. Zespół jest kontynuatorem tradycji Teatru i Chóru Ludowego „Włościańskiego” powstałego w Bóbrce w 1921r. Od stycznia 2010 r. działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju wsi BÓBRKA.


Nazwa zespołu została przyjęta od Zespołu Pieśni i Tańca „BOBRZANIE”, gdyż zespoły te niejednokrotnie występują wspólnie, prezentując wspólny program artystyczny.

Kierownikiem Zespołu od stycznia 2010 r. jest Pani Maria Chłap. Mimo, że zespół działa dopiero 3 lata ma na swoim koncie wiele występów artystycznych na spotkaniach okolicznościowych, przeglądach i uroczystościach kościelnych.

Koncertował wielokrotnie na imprezach artystycznych organizowanych przez GOK w Chorkówce i Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie: jak Dożynki, Biesiada Karpacka, Przeglądy Kolęd i Pastorałek. Występował za granicą na Słowacji w Górkach k/Brzozowa, Krośnie na „Karpackich Klimatach”. Uczestniczył w ubiegłym roku w Koncercie zorganizowanym przez Akcję Katolicką i Caritas w Krośnie na rzecz Budowy Hospicjum. Uświetniał imprezy artystyczne w Zręcinie, Świerzowej Polskiej, Łękach Dukielskich, Wietrznie, Draganowej, Leśniówce, Chorkówce i wielokrotnie w Bóbrce na uroczystościach wiejskich jak: „Dożynki, Dzień Matki itp.
W swoim repertuarze posiada bogatą paletę pieśni regionalnych, patriotycznych, pieśni wielkopostnych, kolęd i pastorałek.

W czerwcu 2009r. Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”- brał udział w IX Podkarpackim Festiwalu „Seniorzy wciąż młodzi twórczo” w Boguchwale k/Rzeszowa. Za opracowaną prezentację przepięknych „bobrzeckich” przyśpiewek ludowych – otrzymał wyróżnienie.

28 maja 2010 r. Zespół uczestniczył w XI Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy – gdzie zajął II Miejsce.  

Pierwszy skład osobowy zespołu: (lata 2007-2010): Maria Jędrzejczyk, Maria Chłap, Zofia Dźwigała, Jolanta Zuzak, Stefania Woś, Romualda Woś, Alicja Mermon, Stanisława Musialik, Maria Kucza, Wanda Łęcka, Anna Dyl.

Skład osobowy zespołu: (lata 2010-2011): Maria Jędrzejczyk, Maria Chłap, Zofia Dźwigała, Jolanta Zuzak, Stefania Woś, Romualda Woś, Alicja Mermon,  Maria Kucza, Wanda Łęcka, Alicja Jarmołowicz, Ewa Szopa, Anna Sęp.

Akompaniament: Mieczysław Smolik - kontrabas i Grzegorz Mermon - akordeon.