Działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bóbrka pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

 

Historia powstania Zespołu sięga lat 70-tych XX wieku, kiedy to w roku 1976, poeta, działacz społeczny i animator kultury - Antonii Kurek założył Ludowy Zespół Pieśni  i Tańca „Bobrzanie” w Bóbrce. Zespół stał się spadkobiercą „Teatru Amatorskiego”, działającego w Bóbrce od 1921r. i naturalnym kontynuatorem wieloletnich tradycji kulturalnych wsi. 

Okres świetności i największe sukcesy zespołu przypadły na przełom lat siedemdziesiątych  i osiemdziesiątych ub. wieku. W owym czasie zespół koncertował około 90 razy nie tylko na scenach krajowych ale również i zagranicznych. W tamtym okresie z zespołem pracowali instruktorzy: Grzegorz Mermon, Andrzej Bałka i Bogdan Łańko. W wyniku różnych zawirowań życiowych członków zespołu, w 1986 roku zawiesił on swoją działalność. 
Z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka - Bogumiła Świątka przy wydatnej pomocy Sołtysa Wsi Bóbrka - Stanisława Czarnoty oraz Radnego Wsi Bóbrka - Jerzego Wityńskiego, zespół został reaktywowany w lutym 2007 roku i z powodzeniem odnalazł swoje miejsce w krajobrazie kulturalnym naszego regionu, śpiewem i tańcem kultywując nasze tradycje i promując naszą wieś oraz region.
Zespół Pieśni i Tańca „BOBRZANIE” – to grupa 48 dzieci i młodzieży w wieku    4 – 19 lat, 2 instruktorów tańca, 4 osobowa kapela ludowa – razem 54 osoby.
Część artystyczną i choreograficzną tworzą instruktorzy :
Andrzej Bałka i Grzegorz Mermon.

Kierownikiem zespołu jest Bogumił Świątek.

Skład kapeli stanowią:
Monika Serwińska - skrzypce
Mieczysław Smolik - kontrabas
Franciszek Nowak - klarnet
Kazimierz Gruszka - trąbka
Grzegorz Mermon – akordeon, kierownik kapeli

Na bogaty repertuar zespołu składają się pięknie opracowane tańce narodowe: polonez, oberek z kujawiakiem oraz krakowiak, jak również suity tańców regionalnych, pieśni i przyśpiewki regionalne i obrzędowe.
Oryginalne kostiumy łowickie, szlacheckie czy regionalne: krośnieńskie i rzeszowskie – sprawiają, że młodzi artyści zachwycają publiczność swymi występami, a koncerty  z towarzyszeniem kapeli ludowej są przepięknym widowiskiem kultywującym zwyczaje i tradycje naszej ojcowizny.
Pomimo krótkiego okresu działalności, zespół aktywnie włączył się do działań kulturalnych gminy, powiatu a nawet województwa. Bierze czynny udział w imprezach artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
 Zespół m.in. uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Korczynie, Wojewódzkich Dożynkach Diecezjalnych w Haczowie, koncertował na Festiwalu Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Przebywał dwukrotnie na Słowacji. 19 lipca 2009 r. uczestniczył w koncercie VII Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych w Chorkówce – wspólnie z zespołami   z Kanady, Rosji i Stanów Zjednoczonych. We wrześniu 2009 r. na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze” koncertował w Tomaszowie Lubelskim na ziemi zamojskiej. Bierze czynny udział w kolejnych edycjach „Biesiady Karpackiej” w Chorkówce.
W marcu 2010 r. zespół koncertował wraz z Zespołem Folklorystycznym „Makovicka” ze Świdnika na Słowacji w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w ramach programu „Inspiracje Pogranicza” i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Występował w Krośnie na imprezie „Sobótka nad Wisłokiem 2010” ,  uczestniczył w „Spotkaniach Folklorystycznych” w Łękach Dukielskich, brał udział w „Sobótkach Ropiorzy” w Skansenie – Muzeum w Bóbrce. W dniach 24-26 września ub.r. zespół przebywał na gościnnych występach w Budapeszcie. 2 października „Bobrzanie” zaprezentowali program artystyczny  na VI Kiermaszu Sztuki w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, uświetnili również swoim występem Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w RCKP w Krośnie.
Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” to przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy anonimowo pracują na jego kształt, wizerunek i poziom artystyczny. To im należą się uznanie i gromkie brawa!!!
Dzięki pomocy ze strony Urzędu Gminy w Chorkówce oraz patronatowi i ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorkówce, zespół może się rozwijać, realizując misję ambasadora kultury naszego regionu – ziemi krośnieńskiej – naftą pachnącej.