30 stycznia 2022 r. W sali Domu Kultury w Kobylanach odbył się Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
W trakcie koncertu zaprezentowano najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Na scenie kolejno wystąpiły zespoły: Chór „Legato”, działający przy Centrum Kultury w Chorkówce, „Nadzieja” ze Zręcina, „Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, Kapela „Ropiorze” z Bóbrki, „Jutrzenka” z Kopytowej, zespół KGW z Kobylan, schola z Kobylan, solistka Ewa Kłos przy akompaniamencie Damiana Michniewskiego oraz solistka Weronika Wietecha. W koncercie udział wzięli: radni gminy Aleksandra Sitar, Edward Szwedo, Andrzej Wierdak, przewodniczące KGW, a także mieszkańcy Kobylan i okolicznych miejscowości. Dziękujemy paniom z KGW Kobylany, a także sołtysowi Kobylan za pomoc w organizacji koncertu.