03.11.2021 r. w sali Domu Ludowego w Żeglcach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki, upowszechnianie najbardziej wartościowej pieśni o tematyce patriotycznej wśród młodych mieszkańców powiatu krośnieńskiego oraz promocja lokalnych talentów.

Komisja konkursowa w składzie Wojciech Krężałek – przewodniczący, Magdalena Makiel – członek, Krzysztof Wojnar – członek po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

KATEGORIA I SZKOŁ PODSTAWOWE KLASY IV-VI

I m-ce - Magdalena Kiełtyka - Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

II m-ce - Zuzanna Błaż - SP Wróblik Szlachecki

II m-ce - Julia Zygmunt - SP Lubatowa

III m-ce - Mateusz Filipiak - GOK Korczyna

wyróżnienie - Aleksandra Szlachta - SP Potok

wyróżnienie - Ewa Sitek - SP Sieniawa

 

KATEGORIA II SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII

I m-ce - Marcelina Albrycht - SP Równe

II m-ce - Kamila Jaślar - SP Sieniawa

II m-ce - Natalia Zima - SP Lubatowa

III m-ce - Kinga Wójcik - SP Łężany

wyróżnienie – Amelia Filar - SP Krościenko Wyżne

 

KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWE

I m-ce - Olga Wojtowicz - ZSGH Iwonicz-Zdrój

II m-ce - Paulina Półchłopek - GOK Korczyna

III m-ce - Milena Zając - GOK Iwonicz-Zdrój

wyróżnienie - Amelia Niezgoda - LO Jedlicze

wyróżnienie - Adrianna Nycz - GOK Iwonicz-Zdrój

wyróżnienie - Aleksandra Widz - OSiW Iwonicz