W sobotni wieczór 13 listopada w sali Domu Ludowego w Szczepańcowej odbyła się podwójna uroczystość. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa obchodziło 20 – lecie istnienia oraz Chór Legato 10 – lecie swojej działalności.

Zaproszonych gości powitała Bożena Kurdziel – prezes stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli Grzegorz Węgrzynowski – Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak – zastępca wójta, Krzysztof Markiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Wioletta Klimek – sekretarz Gminy Chorkówka, Małgorzata Wierdak – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, Edyta Bracławicz Jasłowska – dyrektor SP w Szczepańcowej, Bogusław Pacek – kierownik ds. bibliotek Centrum Kultury w Chorkówce, Monika Cisoń – Gierula – pracownik ds. promocji Urzędu Gminy w Chorkówce, Marek Guzik - Prezes Zarządu Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe, kierownicy zespołów artystycznych: Ewa Ziemba - kierownik Zespołu „Jutrzenka”, Wanda Lula – zastępca kierownika Zespołu „Bobrzanie”, Grażyna Dziadosz – zastępca kierownika zespołu „Chorkowianie”, Grzegorz Radomski – kierownik zespołu „Nadzieja”, prezesi stowarzyszeń: Ewa Kłos – prezes Stowarzyszenia FIS w Zręcinie, Karol Jakubowski – prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Kopytowa”, Stanisław Czarnota – prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka, dyrygenci chóru w latach poprzednich: Paulina Zazulska, Miłosz Markiewicz, Patryk Sobiecki oraz Magdalena Makiel. Na uroczystość przybyli również Maciej Nizianty – naczelnik OSP Szczepańcowa, Marta Żołna – sołtys wsi, pierwsi założyciele stowarzyszenia - Marian Markiewicz, Mieczysław Wawszczak, Jan Pacek oraz Marek Lepucki, a także członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, członkowie chóru „Legato”, Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepańcowej na czele z przewodniczącą Martą Adamczyk i zaproszeni goście. Historię 20 – letniej działalności stowarzyszenia przedstawiła prezes, a 10 letniej działalności chóru Gabriela Nizianty – członek chóru. Zaproszeni goście wręczyli kwiaty i upominki na ręce prezesa stowarzyszenia i dyrygentki chóru. Odczytany został również list gratulacyjny od ks. Mirosława Grendusa, byłego proboszcza parafii Szczepańcowa. List odczytała sołtys miejscowości Szczepańcowa. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Że Chcę” z Żeglec również wystosowało listy gratulacyjne, które odczytała dyrektor Centrum Kultury.