Kolejna grupa uczestników poznała technikę decoupage. W sobotę 18 września  w sali Domu Ludowego w Machnówce odbyły się warsztaty,  zorganizowane przez Centrum Kultury w Chorkówce w ramach realizacji projektu pn. „ Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła”.

Pod okiem Beaty Kludacz uczestnicy zajęć ozdabiali techniką decoupage drewniane tacki. Dziękujemy Stowarzyszeniu Inicjatywy w Machnówce za pomoc organizacyjną.