19 września 2021 r. Zespoły Śpiewacze „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej i „Chorkowianie” z Chorkówki wzięły udział w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Tyczynie.