Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne popołudnia i wieczory, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki dla dziecka jak i dla rodzica. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Zapraszamy dzieci na kolejną edycję projektu ,,Mała książka – Wielki Człowiek’’, realizowaną przez biblioteki, działające przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Każde dziecko urodzone w latach 2014 – 2017, które odwiedzi jedną z bibliotek działających na terenie gminy Chorkówka otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, na którą składa się książka ,,Pierwsze czytanki dla...” oraz Karta Małego Czytelnika. Uczestnikami projektu są zarówno dzieci, które już są czytelnikami, jak i te, które dzięki naszym wspólnym staraniom nimi zostaną. Mały Czytelnik podczas każdej wizyty w bibliotece i wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego otrzyma naklejkę, po zebraniu 10 zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, który będzie potwierdzał jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowany został dla nich poradnik, który przypomni o istotnej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Kartę biblioteczną może założyć jedynie rodzic lub opiekun prawny dziecka i jego obecność jest niezbędna do otrzymania Wyprawki.
Kampania społeczna „Mała Książka - wielki człowiek”, to projekt mający na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Dziecko poznaje ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. Organizatorem Projektu jest Instytut Książki, a partnerem Projektu Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce wraz z bibliotekami działającymi na terenie gminy Chorkówka.