26 września w sali Domu Ludowego w Świerzowej P. odbyła się uroczystość 85-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Z tej okazji  w sobotnie popołudnie spotkały się działaczki Koła wraz z zaproszonymi gośćmi, by wspólnie świętować. Pierwszą częścią programu była prezentacja dorobku KGW w Świerzowej P., którą przedstawiła przewodnicząca Ewa Misiak. Było to podsumowanie 85 lat wytężonej pracy włożonej w kultywowanie i podtrzymywanie tradycji na terenie gminy. Nie zabrakło również występu dzieci z Zespołu Szkół w Świerzowej P. oraz Zespołu Śpiewaczego „Seniorzy”.

Na ręce Przewodniczącej Koła podziękowania oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie, bez którego nie udałoby się zrealizować wielu inicjatyw złożyli Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Małgorzata Foremny Dyrektor Gminnego  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, Bogusław Pacek Kierownik ds. Bibliotek, Małgorzata Pelczar Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej P. wraz z nauczycielami, Piotr Kozubal radny, Bogusława Kawalec sołtys wsi wraz z Radą Sołecką, Zespół „Seniorzy”, a także przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Chorkówka. Za społeczną działalność, zaangażowanie i pracę w KGW Świerzowa P. podziękowania od władz samorządowych gminy otrzymały panie, które działały w latach poprzednich oraz członkinie, które obecnie działają w kole. Wszyscy chętni mogli również wpisać się do kroniki pamiątkowej. Wśród zaproszonych gości był również ks. Wacław Socha proboszcz Parafii Zręcin.

Całe wydarzenie upłynęło w bardzo miłej i  serdecznej atmosferze. Podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Świerzowej P. składamy serdeczne gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu.