Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” wystąpił 11 października po mszy św. o godz. 11.00 w  Kościele Parafialnym w Żeglcach, uświetniając poprzez pieśni XX Dzień Papieski. Pieśni przeplatane były wierszami o Ojcu Świętym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach.