Wakacje z Gminnym  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zakończyły się 31 sierpnia na Kompleksie Boisk Sportowych. Przed rozpoczęciem konkurencji sportowych, dzieci uczestniczące w Projekcie realizowanym przez Bibliotekę pn.” Mała książka – Wielki człowiek”, które odwiedzały biblioteki na terenie gminy i zebrały dziesięć naklejek, otrzymały dyplomy Małego Czytelnika i nagrody rzeczowe. 

Po rozdaniu nagród najmłodszym czytelnikom rozpoczęły się konkurencje sportowe. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły oraz brały udział w zabawach animacyjnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w konkursach.