Podczas weekendu w naszej instytucji kultury odbyły się warsztaty ceramiki dla dwóch grup wiekowych, zorganizowane w ramach projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła”. W piątek 10 września przeprowadzone zostały dla młodszej grupy, a w sobotnie przedpołudnie dla starszych dzieci.
Prowadzący zajęcia Wojciech Kołder przekazał uczestnikom informacje odnośnie właściwości gipsu, ceramiki i wykorzystania ich. Dzieci miały za zadanie pomalować doniczki i inne gipsowe obrazki, a także wykonać koraliki. Warsztaty ceramiki stanowiły atrakcyjną i kreatywną formę edukacji artystycznej, rozwijały sprawność manualną i zdolności plastyczne uczestników. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.