„Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić" - Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”.
4.09.2021 r. te myśli mogliśmy wymieniać wśród uczestników „Narodowego Czytania” zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Tegoroczna X odsłona Narodowego Czytania zgromadziła sporą widownię. To chyba też za sprawą tegorocznej lektury. „Moralność Pani Dulskiej”, to obyczajowe działo, które w sposób komiczny obrazuje przywary naszego społeczeństwa.
W tym roku na scenie pojawiły się dwie grupy. Pierwsza grupa czytała poszczególne sceny dramatu, wiernie odwzorowując utwór. Druga grupa artystów działających przy Stowarzyszeniu „Że Chcę” w Żeglcach, przedstawiła sceny przeniesione do współczesnych realiów życia. Nie zabrakło wzmianek dotyczących naszej gminy. Poza sceną także działo się niemało. Kącik kulinarny kusił wspaniałościami tradycyjnej kuchni polskiej, które serwowali Seniorzy z Klubu Senior Plus w Chorkówce. Seniorzy wraz z Katarzyną Jagieło pracownikiem Klubu przygotowali pierogi, żurek, proziaki, ciasteczka i wspaniały kompot. Grażyna Boczar-Wolańska prezentowała swoje piękne serwety oraz obrazy. Na wystawie poświęconej Gabrieli Zapolskiej można było zapoznać się z ciekawostkami z życia pisarki. Przeprowadzono również akcję „Zabierz mnie do domu” – podczas której, każdy mógł zabrać bezpłatnie książki. Spotkanie prowadzili: Małgorzata Wierdak Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce oraz Bogusław Pacek Kierownik ds. Bibliotek. W X odsłonie Narodowego Czytania udział wzięli: Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta, Radni: Iwona Skalska z Żeglec, Andrzej Wierdak z Kobylan, Piotr Kozubal ze Świerzowej Polskiej, Katarzyna Ginalska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce, Dyrektorzy szkół: Aneta Munia Skrzęta – SP Draganowa, Edyta Bracławicz-Jasłowska SP Szczepańcowa, Małgorzata Frączek ZS Świerzowa Polska, Katarzyna Dołęgowska SP Kobylany, Bogusława Zajączkowska – Cebula SP Faliszówka, Włodzimierz Paluch SP Kopytowa, Roman Skowron SP Żeglce oraz Mirosław Guzik ZS Chorkówka, pracownicy Bibliotek Gminnych. Bardzo licznie zgromadzili się także uczniowie szkół gminnych, za co im serdecznie dziękujemy.