Informujemy, że od 15 czerwca 2020 r. wznawiamy prowadzenie zajęć tanecznych w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 czerwca br. w Centrum Kultury w Chorkówce i w Bibliotece w Kobylanach, rozdane zostały nagrody uczestnikom trzech  konkursów, organizowanych online przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu.
Nagrodę w konkursie literackim „Majowe przesłania…” otrzymała Oliwia Śliwińska z Kobylan.

 

Cztery nagrody główne oraz dziewięć wyróżnień, przyznała komisja konkursowa w konkursie plastycznym na najpiękniejszą laurkę z okazji „Dnia Mamy”, organizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Jury w składzie: Beata Kludacz – plastyk, Beata Malarczyk oraz Bogusław Pacek nagrodzili i wyróżnili prace w poszczególnych kategoriach wiekowych: