Nowy konkurs literacki zaprasza...Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Organizator  wyróżnił i nagrodził pracę Oliwii Śliwińskiej zam. Kobylany, która pisała o książce,  przeżyciach i emocjach związanych z czytaniem  i obcowaniem z książką. W swojej pracy zwróciła uwagę na niektóre, wybrane pozycje książkowe, które wywarły na niej olbrzymie wrażenie. Praca  jest bardzo ciekawa, gdyż zawiera wątki prywatne, własne przemyślenia mówiące o tym, jak dobra lektura może być pomocna w kształtowaniu osobowości młodej, wrażliwej  dziewczyny.Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zamierza w miesiącach jesiennych wydać publikację poświęconą 70. lat działalności Bibliotek w Gminie Chorkówka, gdyż jak czytamy na  stronach internetowych biblioteka powstała w 1950 roku.