W Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce prowadzone są zajęcia wokalne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Ich uczestnicy mają szansę rozwijać swoje wokalne zdolności, które niejednokrotnie prezentują podczas różnego rodzaju uroczystości odbywających się na terenie naszej Gminy .

Zajęcia obejmują m.in.: ćwiczenia z zakresu emisji głosu, dykcji, artykulacji, dynamiki; kształcenie poprawnej intonacji, przyjmowanie właściwej postawy podczas śpiewu, opracowanie repertuaru wokalnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów.

 Młodzi wokaliści mają możliwość „wokalnego treningu” z wykorzystaniem sprzętu muzycznego (mikrofon, nagłośnienie), uczą się „obycia scenicznego” i przełamywania stresu związanego z występami przed publicznością.

Na potrzeby wydarzeń kulturalnych i uroczystości gminnych powstały dwa zespoły wokalne, zrzeszające grupy: młodszą (dzieci z klas I– IV) i starszą (dziewczęta z klas V-VI). Zespoły występują podczas imprez takich jak: Dzień Kobiet, Biesiada Karpacka, Wieczór z Pieśnią Patriotyczną, Dzień Babci i Dziadka i inne. Starsi wokaliści brali również udział
w konkursie na szczeblu powiatowym.

 Podczas zajęć zespołowych dzieci poszerzają swój muzyczny repertuar, który opracowywany jest zwłaszcza pod kątem imprez i uroczystości kulturalnych, organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Starsza grupa próbuje także swoich sił w śpiewie wielogłosowym.

Wspólny śpiew, to nie tylko szansa na rozwój indywidualnych umiejętności i talentów, ale także czerpanie przyjemności z bycia razem i kształtowanie współpracy w grupie.