Młodzieżowy zespół wokalno - teatralny powstał w 2017 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce, a od stycznia 2020 r. działa przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Młodzi artyści mają w swoim repertuarze piosenki okolicznościowe, ludowe, biesiadne, patriotyczne, cygańskie, religijne oraz widowiska wielkopostne, bożonarodzeniowe, obrzędy sobótkowe i romskie. W listopadzie 2018 r. Grupa Arystyczna „Maskarada” wystąpiła z programem patriotycznym z okazji 100.lecia Odzyskania Niepodległości w Gloucester w Anglii. Grupa działa pod kierunkiem p. Alicji Zając, a opiekunem zespołu jest p. Bogusław Pacek.