Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zakwalifikowała Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce do projektu, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach projektu będziemy:
– rozwijać kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć cyfrowych.
– podnosić kompetencje i kwalifikacje cyfrowe pracowników.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

Podczas szkolenia dzieci i młodzież poznają cyfrowe narzędzia przydatne w szkole, a także sposoby na prezentowanie się w sieci. W szkoleniu poruszone zostaną również zagrożenia występujące w przestrzeni cyfrowej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z Internetu i w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze.

Wszelkie niezbędne informacje pod numerem telefonu: 693696377, 13 43-869-19.

W programie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież (10-18 lat).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).