Kolejny miesiąc wakacji, a wraz z nim zajęcia i warsztaty organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce pn. „Twórcze lato – plastyka, animacja, kulinaria” przy współpracy z LGD „Kraina Nafty”. W piękny wakacyjny poniedziałek 3 sierpnia, odbyły się zajęcia plastyczne w sali Domu Ludowego w Zręcinie, podczas których dzieci wykonywały m.in. bociany, laurki oraz wspaniale bawiły się podczas zabaw animacyjnych.  Z kolei 4 sierpnia w sali Domu Kultury w Kobylanach uczestnicy zajęć wykazali się umiejętnościami plastycznymi wykonując motylki, a także brały udział w zabawach z chustą animacyjną. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały gadżety reklamowe ufundowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kobylany Razem” oraz wręczone zostały dyplomy.