Tydzień kończący zajęcia wakacyjne z Centrum Kultury rozpoczęliśmy plastycznie. W poniedziałkowe przedpołudnie 24 sierpnia odbyły się zajęcia plastyczne w sali Domu Ludowego w Świerzowej P. Dzieci wykonały motylki i pszczółki. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.