Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży dostosowuje zajęcia wakacyjne do ich potrzeb i zainteresowań.

Organizator stara się, aby oferta była urozmaicona i atrakcyjna i czas spędzony w naszej placówce był dla dzieci nie tylko czasem dobrej zabawy, ale również pozwalał im na naukę i rozwój już nabytych umiejętności, głównie artystycznych.W dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia wokalne w dwóch grupach wiekowych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy, pod okiem instruktora Magdaleny Makiel doskonalili swoje umiejętności w zakresie: emisji głosu, dykcji i właściwej techniki oddechowej, ale także współpracy w grupie i integracji.
Już wkrótce zajęcia plastyczne,🎨 kulinarne,🍔🍲 spektakle teatralne,🧙‍♀️ gry, zabawy🎳🎮 dla dzieci i inne, o których będziemy na bieżąco informować.