31 sierpnia br. nasza instytucja kultury zorganizowała dzieciom „Pożegnanie wakacji”. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne impreza odbyła się w sali Centrum Kultury. Dzieci świetnie się bawiły, brały udział w konkursach sportowych, zabawach integracyjnych, za co otrzymały nagrody ufundowane przez organizatora. Podczas imprezy uczestnicy projektu „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim” zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.