W sobotnie popołudnie dzieci radośnie powitały wakacje na Kompleksie Boisk Sportowych w Chorkówce. Imprezie organizowanej przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu towarzyszyły zabawy animacyjne, występy zespołów tanecznych i wokalnych. Ze względu na pogodę występy artystyczne odbyły się w sali Centrum Kultury w Chorkówce.

Podczas imprezy wręczone zostały dyplomy i nagrody dzieciom, uczestniczącym w Projekcie „Mała książka -  wielki człowiek”. Dzieci wspaniale bawiły się z animatorami z Agencji Artystycznej „Art. Cinema” z Nowego Sącza. Pomiędzy występami i zabawami animacyjnymi prowadzone były konkursy sportowe z nagrodami. Dodatkowo można było skorzystać z zamków dmuchanych, poskręcać kolorowe balony wyczarowując dowolne postacie. Dziękujemy Kole Gospodyń Wiejskich z Chorkówki i Firmie „Resgraph” z Krosna za słodycze i nagrody rzeczowe.