W dniu dzisiejszym odbyło się wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych uczestnikom Gminnego Konkursu  Polskiej Poezji Patriotycznej „Ojczyzna w moim sercu”, przeprowadzonego online w listopadzie br. Nagrody zostały rozdane w Bibliotece w Kobylanach i w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach, organizowanych przez Centrum Kultury. Do końca grudnia ogłoszone zostały cztery konkursy o różnej tematyce, których regulaminy dostępne są na naszej stronie internetowej"

http://www.centrumkultury.chorkowka.pl/index.php/pl/formularz-kontaktowy/karty-zgloszen-i-regulaminy