Celem konkursu było poszukiwanie młodych talentów z terenu powiatu krośnieńskiego oraz rozbudzanie poczucia piękna. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz uczestników zajęć pozaszkolnych w wieku od 7 do 15 lat. Z terenu naszej gminy napłynęło 35 prac plastycznych, których autorami byli uczniowie szkół podstawowych z: Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, Faliszówki, Kobylan, Kopytowej, Zręcina i Żeglec. Prace plastyczne zostaną przekazane na początku stycznia 2021 r. do GOK-u w Jedliczu na etap powiatowy.