Uczestnicy zajęć wykazali się niezwykłą wrażliwością i manualną sprawnością wykonując prace plastyczne.

 Zainteresowanie zajęciami było duże, dlatego planujemy powtórzyć spotkania w późniejszym czasie. Dzieci z uśmiechem na twarzy podziękowały paniom prowadzącym dzisiejsze warsztaty plastyczne. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek. Wkrótce kolejne zaproszenie na zajęcia, o których poinformujemy na Facebooku oraz stronie internetowej: www.centrumkultury.chorkowka.pl