XV Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich za nami. W sobotę 9 października Koła Gospodyń Wiejskich  z Gminy Chorkówka spotkały się na XV Biesiadzie KGW, której organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Zręcinie oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Uroczystość połączona była z 90 – leciem KGW Zręcin. Gości zebranych na sali powitała Maria Słowik – przewodnicząca KGW Zręcin oraz Małgorzata Wierdak – dyrektor Centrum Kultury. Życzenia na ręce przewodniczącej złożyli Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak zastępca wójta, Wojciech Żurkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Jerzy Szczur radny ze Zręcina, Paweł Przetacznik Dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, zespół „Seniorzy” oraz dyrektor i kierownik Centrum Kultury. Za społeczną działalność, zaangażowanie i pracę w KGW Zręcin podziękowania otrzymały członkinie, które czynnie działały w latach poprzednich i panie, które działają obecnie w kole. Uroczystość śpiewem, ubarwiły zespoły śpiewacze „Seniorzy” ze Świerzowej P. oraz „Nadzieja” ze Zręcina. Nie zabrakło również konkursów dla uczestników imprezy, które prowadził Bogusław Pacek. Można było kręcić hula hop, strzelać piłką do bramki, a także wziąć udział w konkursach muzycznych. Licznie zgromadzoną publiczność w sali Domu Ludowego w Zręcinie bawił zespół muzyczny „LONG DANCE”.