Projekt pn.” Mała książka – Wielki człowiek” realizowany był od września 2019 r. przez Bibliotekę Gminną w Chorkówce, a od stycznia br. kontynuowany przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. W projekcie mogły wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które odwiedziły Biblioteki. Każde dziecko otrzymało Wyprawkę Czytelniczą składającą się z książki „Pierwsze czytanki dla… oraz Karty Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Rodzice otrzymali poradnik „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. W projekcie mogły wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki. Uroczyste wręczenie dyplomów Małego Czytelnika i nagród rzeczowych odbyło się 7 grudnia 2019 r. podczas Spotkania z Mikołajem i 25 stycznia br. podczas balu karnawałowego dla dzieci. Od początku edycji zostało zapisanych 142 dzieci, które wcześniej nie były zapisane do biblioteki, a wydano 150 Wyprawek Czytelniczych. Projekt sprawił, że zwiększyła się liczba dorosłych czytelników – opiekunów małych beneficjentów. Organizatorem Projektu był Instytut Książki, a partnerem Projektu Biblioteka Gminna w Chorkówce. Po ustaniu pandemii i otwarciu placówek kultury, zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do odwiedzenia bibliotek, znajdujących się na terenie Gminy Chorkówka. W bibliotekach czekają darmowe wyprawki dla dzieci i gadżety reklamowe dla dzieci od 3 do 6 lat.