Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.centrumkultury.chorkowka.pl

 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Zdjęcia opublikowane nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

 • Na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu.

 • Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Centrum posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony

 • Powiększenie tekstu

 • Zmniejszenie tekstu

 • Tryb nocny

 • Szeroki układ strony

 • Wysoki kontrast

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wierdak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134386960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175

 1. Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości.
 2. Do budynku można dojechać samodzielnie.
 3. Przed budynkiem znajduje się parking z dużą ilością miejsc parkingowych dla samochodów osobowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku prowadzą 4 schody. Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków.
 5. Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Za drzwiami znajduje się mały korytarz z drzwiami prowadzącymi na salę, które posiadają odpowiednie wymiary dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi posiadają również dodatkowe skrzydło, które można otworzyć jeśli zajdzie taka potrzeba.
 6. Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację +1 (powyżej parteru) prowadzą schody. Zajęcia, w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze
 7. Biuro znajduje się na piętrze.
 8. W budynku nie ma windy.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Toalety znajdują się na parterze. Jedna toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 13. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.


Biblioteka w Bóbrce, ul. Strażacka 14, 38-458 Chorkówka

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 189

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Draganowej 38-462 Draganowa 30

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Faliszówce 38-459 Faliszówka 174

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Kobylanach 38-462 Kobylany 73

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet. Budynek posiada tylko parter.


Biblioteka w Kopytowej 38-459 Kopytowa 59

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Szczepańcowej ul. Strażacka 9, 38-457 Zręcin

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Zręcinie ul. Łukasiewicza 18, 38-457 Zręcin

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Żeglcach 38-458 Żeglce 252

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet. W budynkach, którymi dysponuje Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online i na miejscu w żadnej z siedzib bibliotek.